Svar fråga 5

P-Årientering 15/6 2013

5.

Sedan kom gymnasiet och den härliga (?????) tonårstiden. Under de tre åren på Naturvetenskapliga linjen på Östra gymnasiet i Umeå förvandlades man från en pojkspoling till en ung man. Och studenten tog jag också. Men med vad fylldes mitt inackorderingsrum på Hagmarksvägen 6 natten innan studenten? (På bilden Hagmarksvägen 6 i modern tappning).


1. Ölflaskor

2. Klasskamrater

3. Ballonger – studentvagnen skulle ju prydas och skulle det överhuvudtaget bli gjort föll det på mitt gäng.

4. Sånghäften