Sommaren

Min bild av sommaren

Rättvik

Halmstad

Roslagen

Bergnäs

Stockholms skärgård

Hallandsås

Suokolojärvi